Vaderinstituut

VaderInstituut

Initiatiefnemer Olivier Vanhaelen, Jan van Baelen en Karel Lernout richtten in 2012 het Belgische Vaderinstituut op (naar het voorbeeld van het al langer succesvolle Nederlandse Vader Kennis Centrum).

“Het Vaderinstituut komt op voor meer betrokkenheid van vaders bij de zorg en opvoeding van de kinderen, het belang van het kind, gelijkwaardig ouderschap en de vrede tussen de beide ouders.”

De bescherming van fundamentele vrijheden en mensenrechten van mannen en jongens is nodig, net zoals dit voor vrouwen en meisjes nodig is.

Op 2 oktober 2015 werd in Straatsburg door het FEMM-comité voor vrouwenrechten en gendergelijkheid gestemd over een rapport met betrekking over de rol van de vader.
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?FileID=22022&lang=EN

Het Vaderinstituut is tevreden over de uitslag van de stemming van dit rapport.
www.vaderinstituut.be
https://www.facebook.com/VaderInstituut
https://twitter.com/vaderinstituut

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.