MannenWerk Vzw

Sinds 2011 werkt MannenWerk Vzw aan een grotere zichtbaarheid voor Internationale MannenDag in Vlaanderen. Het is onze intentie om door het creëren van een breder draagvlak voor IMD ook thema’s rond man-zijn eenvoudiger onder de aandacht te brengen en zo toegankelijker te maken.

mannenwerk-logo-oranje

We doen dit omdat we met MannenWerk Vzw een passie en enthousiasme voor man-zijn (meer info en activiteiten, zie website). We zijn sinds 2008 actief in het organiseren van activiteiten voor het ontwikkelen van gezonde en volwassen mannelijke identiteit, een combinatie van kracht en kwetsbaarheid.

Interesse in onze activiteiten? Raadpleeg de MannenWerk Vzw kalender.

Verder geloven we in het belang van een goed genderevenwicht vanuit een visie van complementariteit en gelijkwaardigheid. Mannen en vrouwen hebben als mens veel gelijkaardig en zijn gelijkwaardig, maar hebben als mannen en vrouwen ook duidelijke en niet te ontkennen verschillen.

Ons uitgangspunt: “Mannen en vrouwen staan elk op hun eigen manier in de wereld en het leven. Enkel vanuit die authentieke identiteit en kracht kunnen we gelukkig worden en samen een antwoord bieden op de grotere uitdagingen waarvoor de mens vandaag de dag staat”.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.