"De middenweg" vinden en bewandelen

Ontmoeten, verbinden en samenwerken

Gelijkwaardigheid en complementariteit

Moed, daadkracht, vastberadenheid en rechtvaardigheid

Met "De MiddenWeg" als jaarthema van Internationale MannenDag 2016, nodigen we uit tot dialoog tussen mannen en vrouwen, tussen mannen- en vrouwenbewegingen, om van de "ideologie van gelijkheid" te evolueren naar de “middenweg van gelijkwaardigheid”. Dat is immers de enige uitweg die leidt tot eenvoud, vrede, harmonie en waarachtig partnerschap tussen mannen en vrouwen, tussen vaders en moeders en tussen mensen in het algemeen.

Tijd dat mannen hun plaats innemen in de samenleving en met woord en daad een vorm van geëngageerde mannelijkheid in de wereld zichtbaar maken en inzetten. Dat mannen dat op een gebalanceerde, krachtige en tegelijk kwetsbare manier mogen doen. Dit in navolging van inspirerende voorbeelden als Nelson Mandela, Martin Luther King of Mahatma Gandhi ... grootse mannen die ons 'de middenweg' zijn voorgegaan.

Meer weten ?

Meewerken aan de Internationale MannenDag, meer info, vragen of suggesties? Dat kan via de contactform op deze website. Of Like Internationale MannenDag on Facebook. Bannerfoto's op de site Stijn Van Hulle.

Maak kans op filmtickets

Maak kans op filmtickets van Hacksaw Ridge, één van de films die we selecteerden naar aanleiding van internationale mannendag 2016

>> Meer info en deelnemen ...